English ] 
Društvo za medicinsko in biološko tehniko SlovenijeDRUŠTVO ZA MEDICINSKO IN BIOLOŠKO TEHNIKO SLOVENIJE 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 4768 327, faks: (01) 4768 279, e-pošta: infodmbts.si
 
 
 
 
 
 
Opis, cilji in naloge društva

Društvo za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS) je interdisciplinarna znanstveno-strokovna organizacija, ki spremlja, razvija in seznanja javnost o uporabi sodobne tehnike in tehnologije v medicini in biologiji v Sloveniji ter sledi razvoju v drugih deželah.

Cilji in naloge društva so:
-pospeševanje razvoja znanosti in tehnologije na področju svoje dejavnosti,
-spremljanje, preučevanje in pomaganje pri razvoju in uporabi biomedicinske tehnike doma in v tujini,
-sodelovanje pri strokovnem usposabljanju inženirjev in tehnikov na področju biomedicinske tehnike,
-sodelovanje pri koordinaciji dela medicinskih strokovnjakov s tehničnimi in drugimi strokovnjaki,
-sodelovanje s sorodnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami in društvi, zavodi, zvezami društev, pedagoško-znanstvenimi ustanovami in drugimi poslovnimi subjekti, ki so zainteresirani za cilje in naloge društva,
-objavljanje in sodelovanje pri izdajanju publikacij s področja medicinske in biološke tehnike (knjige, strokovni časopisi, itn.).

 Društvo je povezano z Mednarodno organizacijo za medicinsko in biološko tehniko (IFMBE).