English ] 
Društvo za medicinsko in biološko tehniko SlovenijeDRUŠTVO ZA MEDICINSKO IN BIOLOŠKO TEHNIKO SLOVENIJE 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 4768 327, faks: (01) 4768 279, e-pošta: infodmbts.si
 
 
 
 
 
     [ Stiki ] 
     [ Statut društva ] 
     [ Častni člani ] 
     [ Članstvo v društvu ] 
 
Stiki      

Društvo za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS) 
Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana    |    www.dmbts.si    |    infodmbts.si 
Matična številka: 5277418    |    Transakcijski račun: SI56 0201 0009 2374 230 

Predsednik Damijan Miklavčič damijan.miklavcicfe.uni-lj.si Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Podpredsednik Zlatko Matjačić zlatko.matjacicir-rs.si Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije
Tajnik Tomaž Vrtovec tomaz.vrtovecfe.uni-lj.si Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Blagajnik Stanislav Reberšek stanislav.rebersekfe.uni-lj.si Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Izvršni odbor Maja Čemažar   Onkološki Inštitut Ljubljana
  Franjo Pernuš   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  Vlado Stankovski   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  Imre Cikajlo   Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije
  Uroš Stanič   
  Aleš Iglič   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  Tomaž Jarm   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  Borut Likar   Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Nadzorni odbor Damjan Zazula   Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Gregor Serša   Onkološki Inštitut Ljubljana
  Marjan Mihelin   Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika

Disciplinska komisija Boštjan Likar   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  Drago Rudel   MKS Elektronski sistemi d.o.o.
  Tatjana Zrimec   Univerza na Primorskem, .Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies

Namestniki disciplinske komisije Tadej Kotnik   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  Peter Kramar   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  Gregor Serša   Onkološki Inštitut Ljubljana